Tionscnaimh Chathair na Gaillimhe chun tacú le Sláinte agus Folláine na nDídeanaithe Úcránacha


Tá Fóram Freagartha an Phobail, a bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cabhrú le muintir na hÚcráine, ag tabhairt tacaíocht do roinnt tionscnamh chun tacú le sláinte agus folláine na ndídeanaithe ón Úcráin. Cuirfidh an tacaíocht seo ar chumas Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus a cuid comhpháirtithe cabhrú le teifigh ón Úcráin lánpháirt a ghlacadh sa phobal agus saol sláintiúil a chaitheamh acu agus iad ina gcónaí anseo in Éirinn.

Tá Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, Cathair Shláintiúil na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar le Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe agus Oibrí Deonacha na Gaillimhe ag comhoibriú le haghaidh tionscadail a thairiscint atá bunaithe ar riachtanais áitiúla na ndaoine ar leith agus na dteaghlach easáitithe mar thoradh ar ionradh na Rúise ar an Úcráin.

Tá raon fairsing na dtionscadal á rolladh amach chun tacú le páirt a ghlacadhi ngníomhaíochtaí áineasa, fisiceacha, cruthaitheacha, sóisialta agus cultúrtha chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin oiriúnú dá dtimpeallacht nua agus, ag an am céanna, chun díriú ar thacaíocht a thabhairt dóibh maidir lena gcuid sláinte agus folláine ina n-iomlán. Beidh rochtain ag Úcráinigh agus muintir na háite araon ar roinnt dá leithéid clár.

Tá sraith gníomhaíochtaí beartaithe do leanaí, do dhaoine fásta agus do theaghlaigh lena n-áirítear gníomhaíochtaí fisiceacha agus seisiúin atá oiriúnaithe do sheandaoine, Coillearnacha ar son na Sláinte, ceardlanna um scileanna an tsorcais, turais agus laethanta spraoi do theaghlaigh. Cuirfidh roinnt tionscadal idirghabhálacha teiripeacha ar fáil freisin chun tacaíocht a chur ar fáil le aghaidh a thabhairt ar thráma an chogaidh agus an díláithrithe, lena n-áirítear ceardlanna atá bunaithe ar thráma, ar chúrsaí ceoil agus ar theiripe an ealaíne.

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léirithe Suime (EOI) ó dhaoine ón Úcráin a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe agus a dhíláithríodh iad de bharr Ghéarchéim na dTeifeach san Úcráin. Ba cheart dóibh siúd ar spéis leo freastal ar aon cheann de na gníomhaíochtaí nó imeachtaí seo an EOI a chríochnú trí teagmháil a dhéanamh le https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing

Is maoiniú aonuaire é Ciste Tacaíochta Sláinte agus Folláine na dTeitheach Úcránacha a dháiltear ar Údaráis Áitiúla chun tionscadail a mhaoiniú i gcomhréir le fís Éire Shláintiúil. Tá na tionscadail seo dírithe ar shláinte agus folláine a fheabhsú do dhídeanaithe ón Úcráin sa phobal.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó Comhordaitheoir Chathair Shláintiúil na Gaillimhe Aisling Colreavy (Guthán: 085 821 7547 / rPhost: aisling.colreavy@galwaycity.ie).

News & Events